Bøflaten camping. Mørket har kommet - det er vel like bra.

Foto: Svein Erik Forsbakk