Årsmøte 2020

     

     


Årsmøte 2017

     


Årsmøte 2016

     


Årsmøte 2014

     


Årsmøte 2013


     


Årsmøte 2011


     


Årsmøte 2010


     


Årsmøte 2008


     


Årsmøte 2007


     


Årsmøte 2006


     

Styresmøte Grong feb.2005


Svein Erik            Gunleif             Svein Ola                         Villy

     


Årsmøte 2003 - klubben 30år

Jonas

       Gunleif

                  Rune

                        Svein Ola

            Villy

                  Bjørn

                       Svein Erik

                                            Terje

Foto: Johan Birger

     


Årsmøte 2002

     Per Ragnar            Svein Erik                  Erling              Villy

                                          Svein Ola             Gunleif

     


Årsmøte 1998 - klubben 25år


Åsgeir Roaldsvik - styresmedlem

                      Svein Ola Nagelhus - fromann

                                                        Villy Skage - kasserer

                                                                            Gunleif Forsbakk - N-leder


Samling ved hyttene . . .                                                                   Foto: Villy Skage


Årsmøte 2019


Formannen går Berserk

S T Y R E

Årsmøte 2022

Årsmøte 2023

Årsmøte 2024