Skjeldbrei, Nordli 1982

Foto: Ketil Schjelderup

Jon Arne Skage - Per Ragnar Schjelderup - Åse Johanne Skage - Håkon Romuld - Villy Skage

Pause på tur til Fjelltreffet -82

Fra den tida mange kjørte med røde Husqvarna vesker