Referat fra årsmøtet på Heia 3. juni 2023     

Tilstede var: Tommy, Per Ragnar, Karen, Håkon, Villy, Terje, Åse Johanne, Jan Erik, Ann Kristin, Svein Ola, Kurt Johansen og Gunleif.


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder.


Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2022-2023.

Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.


Regnskap:


Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

Da kasserer ikke var på årsmøtet, blir regnskapet sendt til medlemmene som rundskriv.


Kontingent ble uforandret kr. 300,-


Innkommende saker, ingen.


Aktiviteter:

Det ble rettet en stor takk til Per Ragnar for sitt arbeid med hjemmesiden.

https://www.trondelag-mc.net/index.html


Det ble snakket om vi skal få  Mva.registrering. Det ble bestemt nei. Ikke før vi er nødt.


Årsmøtet bestemte at formannen ivaretar og forvalter de historiske dokumenter som Villy Skage overleverte.


Pizzaften. Klubbmedlemmer samt personer som har vært medlemmer i løpet av de seneste 20 åren blir invitert. Dette er en del av femtiårsjubileet.

Formannen bestiller bord på pizzarestaurant i løpet av høsten.


Svein Voldset sendte oss en hilsen og lykkønsker med årsmøte og 50 års jubileum.


Årsmøtet takket formannen for arbeidet med 50 års jubileet.

Jan Erik har tatt på seg kaffetreff.


Valg:

Formann: Tommy

Kasserer:  Håkon

Nestformann:  Svein Erik

Sekretær: Gunleif 2022 

Styremedlem:  Villy

Valgkomite: Jan Erik

Revisor: Terje 2021


Etter møtet hadde vi felles middag med meget god mat og tilhørende drikke.

På søndag var det felles frokost før vi kjørte hjem.

Til slutt gir jeg formannen ordet:

Fra formannen:


Takker for ett fint årsmøte for året 2022-2023.

Jeg har begynt Svein Voldset sendte oss en hilsen og lykkønsken med årsmøte og 50 års jubileum.

på det nye klubbåret nå.

Retter blikket in i fremtiden.

Vi kommer å jobbe for å få flere medlemmer og en gang i fremtiden kommer der att søke seg en til klubben som er eiere av el motorsykkel.

Som formann stiller jeg meg åpen til dette, men det er jo klubben som bestemmer.

Ønsker å få synspunkter.

Samfunnet legger om til noen form av fremtid med nedtoning av bruk av fossilt brensel og stimulans til el per i dag med subsidier ved kjøp av el motorsykkel.

Som klubbkompis så ser jag det som statusmessig likverdig om motorsykkelen går på knott, diesel bensin eller batteri. Det er samme vei vi kjører på og har to hjul.

El motorsykler byr på enda en kunnskapsarena.

Vi får håpe att skyhøye drivstoffpriser ikke blir ett politisk verktøy for å fjerne "fossilistene"Gunleif Forsbakk

Referent/Sekretær