Referat fra årsmøtet på Nordmelands Gårdshotell, Steinsdalen den 28. mai 2022

Tilstede var:

Tommy, Johan Birger, Per Ragnar, Karen, Håkon, Villy, Svein Erik, Terje,  Åse Johanne og Gunleif.


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2021-2022. Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.


Regnskap:


Regnskapet lest opp av Johan Birger og godkjent uten anmerkninger.


Kontingent:

Ble uforandret kr. 300,-


Innkommende saker:


Aktiviteter:

Fellestur til Storforshei m/overnatting, besøke Mc-Museum.

Kaffetreff på Heia 1. onsdag i måneden, mai til og med oktober.(i beste fall)

Tommy snakket om ett rally NMCU skulle arrangere.

Forslag om å ta kontakt med NA ang. 50-års jubileet.

Kaffetreff blir hos Johan Birger.


Årsmøte oppfordrer alle til å sende varsel på gruppe-sms eller Facebook hvis vi har forslag om fellesturer.

Helst dagen før, men også på sparket!


Fellestreff:

Norgestreff, Bmw-treff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll).Valg:

Håkon var på valg, og tok gjenvalg i valgkomiteen. Samme gjorde Svein Erik, nestformann, og undertegnede

Som sekretær.


Neste årsmøte skal bli 3-4 juni, på Røros.


Etter møtet hadde vi felles middag med meget god mat og tilhørende drikke.

På søndag var det felles frokost før vi kjørte hjemover.


Gunleif Forsbakk

Referent/Sekretær