Referat fra årsmøtet på Heia 18/9-2021

Årsmøte startet kl 15.30

Tilstede var:

Tommy, Johan Birger, Per Ragnar, Karen, Håkon, Villy, Svein Erik og Gunleif.


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2020-2021. Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.


Regnskap:


Regnskapet lest opp av Johan Birger. Siden forrige årsmøte  har vi ett  overskudd  på kr.595,-

Største utgiftspost er møter, på kr. 3700,-

Beholdning i bank pr.1.mai 2021 er kr. 11.836,-

Regnskapet for 2020-2021 revidert og funnet i orden av Revisor Terje.


Kontingent:

Blir uforandret kr. 300,-


Innkommende saker:

Tommy utreder å legge årsmøte 2022 til Stokkøya.


Aktiviteter:

1) Fellestur til Storforshei m/overnatting, besøke Mc-Museum.

2) Kaffetreff på Heia 1. onsdag i måneden, mai til og med oktober.(i beste fall)

3) Fellestur m/Overnatting til Vingsand Brygge i Osen.

4) Besøke Gokart-banen på Bjørgan


Årsmøte oppfordrer alle til å sende varsel på gruppe-sms eller Facebook hvis vi har forslag om fellesturer.

Helst dagen før, men også på sparket!


Fellestreff:

Norgestreff, Bmw-treff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll).Valg: Alle som var på valg, tok gjennvalg.

Formann: Tommy       1 år (gjenvalg)

Nestformann:  Svein Erik 1 år igjen

Kasserer:  Johan Birger 2 år igjen

Sekretær: Gunleif 1 år igjen

Styremedlem:  Villy 2 år igjen

Valgkomite: Håkon 1 år igjen - Jan Erik  2 år igjen

Revisor: Terje 2021  2 år igjen


Etter møtet ble det en flott og velsmakende middag på kroa til Heia Gjestegård.

Her vanket både fisk og kjøtt, og det hele ble avsluttet med dessert og kaffe.

Siden trakk vi oss tilbake til sosialt samvær i hytta.


Vi var seks stykker som overnattet.

Søndag avsluttet vi med felles frokost inne på kroa.


PS!

Styret ønsker å oppfordre alle våre medlemmer å melde seg inn i NMCU.

De har gjort og gjør veldig mye bra arbeid for oss motorsyklister!Gunleif Forsbakk

Referent/Sekretær