Referat fra årsmøtet på Heia 13/5-2012

Årsmøte startet kl 16:05

Tilstede var:

Åse Johanne, Håkon, Tommy, Per Ragnar, Villy, Terje, Johan Birger, Gunleif og undertegnende.


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent med anmerkning av tidspunktet som var satt. Skulle vært kl 15:00 i stedet for kl 16:00 som det stod på årets innkalling.


Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2011/2012. (se vedlegg)


Regnskap:


Regnskapet lest opp av Villy.

Underskudd på kr 647,- siden forrige årsmøte. Beholdning i bank kr 9.002,- 

Revidert og funnet i orden av Revisor Terje.


Innkommende saker:

Ingen


Aktiviteter:

1) 20. mai Motorsykkelens dag

2)23. mai Stormøte for NMCU Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag - på Kjerknesvågen kl 19:00.

3) 9. Juni Fellestur på hytta til Svein Ola i Ramsvikskogen (Vemudvik) kl 14:00

4) 7-8. Juli Fellestur med overnatting i Skorovatn. Vi kjører en rundtur inn i Sverige før vi ender opp i Skorovatn. 

Skjenkestova er åpen den helga.(det er sjekket!) Johan B. sjekker ut ang. overnatting.

I løpet av sesongen (Tommy gir nærmer info om dato) Fellestur med motorbytte og påføgende middag hjemme hos Tommy.


Fellestreff:

Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).


Valg:

Formann: Tommy - 1år  ny

Nestformann: Gunleif - 2014 gjenvalgt

Kasserer: Villy - 2013 1 år igjen

Sekretær: Svein Erik - 2014 gjenvalgt

Styremedlem: Johan Birger - 2013 1 år igjen

Valgkomite:

Åse Johanne 2013 (1 år igjen) og Svein Ola 2014  (ny)

Revisor: Terje - 2013 1 år igjen 


Møtet tok slutt kl 16:45

Etter møtet var ferdig dro Gunleif og undertegnende på 50-års feiring, mens hovedstyrken inntok en  bedre middag på kroa. 

Kvelden ble som vanlig avsluttet i hytta.(trad)


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


Årsmelding fra styret i perioden Mai 2011-Mai 2012.


Styret har bestått av:

Leder - Svein Ola Nagelhus

N.leder - Gunleif Forsbakk

Kasserer - Villy Skage

Sekretær - Svein Erik Forsbakk

Styremedlem - Johan Birger Hoås

Valgkomite - Tommy Olsson og Åse Johanne

Revisor Terje Holmstrand


Klubben har 1.5 2012 20 medlemmer, 13 hoved + 7 familie

Vi har en nedgang på 1 NMCU medlem, 11 + 1 junior.

Styret har avholt 1 styremøte hos Forsbakks.

Onsdagstreffa på Heia omtrent som før. Juni 18 - juli 27 - august 18 - september - 17 sykler på Heia.

En tur til Utvorda 1. mai 4 sykler. 

Felles/ kaffetur til Johan Birger Hoås og etterpå en titt på norgestreffet i Steinkjer. Godvær og fin stemning.

Deltatt på forskjellige treff. Villy på BMW treffet Lillehammer osv.


For TMC styre

Svein Ola Nagelhus