Referat fra årsmøtet på Heia 8/5-2010

Måtte også i år starte med middag pga. . at kroa skulle stenge kl 1800.

Selve Årsmøte startet kl 1820.

Tilstede var:

Svein O, Villy , Gunleif, Johan B, Tommy, Terje, Per Ragnar og Svein Erik. 


Formannen leste årsmeldinga for 2009/2010 (vedlagt). 


Regnskap:


I år har vi overskudd i regnskapet på 29,-.


På bank har vi 9.861,- og i kasse ca 630,-

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .


Innkommende saker:

Det ble fremmet  forslag og vedtatt for at årsmøte heretter starter kl 1500.


Aktiviteter:

Førstkommende Lørdag 29.mai er det treff hjemme hos Tommy Olsson i Namsos.

Han kan friste med ”Primuskoka” kaffe m/shillingsboller.

Adresse:Langbakken 9b


Øvrige turer: Bruk ”Sms” og ”Mail”


Fellestreff:

Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).


Valg:

Formann: Svein Ola - 1år gjenvalgt

Nestformann: Gunleif - 2 år gjenvalg

Kasserer: Villy - 1 år igjen

Sekretær: Svein Erik - 2 år gjenvalg

Styremedlem: Johan Birger - 1 år igjen

Valgkomite:

Per Ragnar - 1 år igjen og Tommy -2 år ny

Revisor: Terje - 1 år igjen 


Møtet tok slutt kl 19:30

Etter det formelle var ferdig, så ble det sosialt samvær.


I år var det 7 stk. som overnattet. Vi var i seng før kl  0100 alle mann.

Avsluttet med frokost på kroa kl.0900 neste dag.


Treffest på Treff!


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN MAI 2009-MAI 2010


STYRET HAR BESTÅTTAV

LEDER SVEIN OLA NAGELHUS

N.LEDER  GUNLEIF FORSBAKK

KASSERER VILLY SKAGE

SEKRETÆR SVEIN ERIK FORSBAKK

STYREMEDLEM JOHAN B HOÅS

VALGKOMITE PER RAGNAR SCHELDRUP   JONAS FORSBAKK

REVISOR TERJE HOLMSTRAND


KLUBBEN HAR 1/5-2010  25 MEDLEMMER, 17 HOVED+8 FAMILIE, 1 MER ENN I FJOR.

STYRET HAR AVHOLDT  1 STYRESMØTE HOS NAGELHUS.

ONSDAGSTREFFAN PÅ HEIA LITT MINDRE BESØKT, ET SNITT PÅ11-12 PERS. 22 PERSONER PÅ DET MESTE I SEPTEMBER..

KLUBBEN  HADDE INGEN FELLESTUR.

HAR DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF.

VI HAR FLERE NMCU-MEDLEMMER ENN FØR, 12 BETALENDE MOT 9 DE SISTE ÅRENE, DET ER POSITIVT.

SVEIN ERIK VAR PÅ NMCU ÅRSMØTE , STED LÅNKE.

VILLY DELTOK PÅ NMCU-NT  ÅRSMØTE, STED RISTAD


KORT FORTALT TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS