Referat fra årsmøtet på Heia 2/5-2009

Også i år startet vi med middag før møtet. Dette fordi kroa skulle stenge kl 1800. Selve Årsmøte startet kl 1830.

Tilstede var:

Svein O, Villy, Asbjørn , Gunleif, Johan B, Terje og Svein Erik. 

Formannen leste årsmeldinga for 2008/2009 (vedlagt). 


Regnskap:


Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.


Klubben har i dag ca kr 11 000,- på konto i banken.

Underskudd i år på ca.kr 738,- (mye p.g.a. økte priser på Heia Gjestegård)

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .


Innkommende saker:

Ingen


Aktiviteter:

1) Onsdagstreff første Onsdag i hver måned, som før.

2) Spontantur til Leka , hvis fint vær. (eks. Lørdag til Søndag)

Vi ringer / sender sms til hverandre.

Sekretær tar seg av å lage TMC telefonliste som sendes ut på mail.


Øvrige turer: Bruk ”Sms” og ”Mail”


Fellestreff:

Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll) og og Baillsundtreff (anbefales)


Valg:

Formann: Svein Ola - 1år gjenvalgt

Kasserer: Villy - 2 år gjenvalg

Nestformann: Gunleif - 1 år igjen(2)

Sekretær: Svein Erik - 1 år igjen(2)

Styremedlem: Johan Birger - 2 år (gjenvalgt)

Valgkomite:

Per Ragnar - 2 år (gjenvalgt) og Jonas 1 år igjen(2)

Revisor: Terje - 2 år (gjenvalgt) 


Møtet tok slutt kl 19:50

Hadde det riktig så trivelig i hytta etter møtet.

Var vel i seng alle fem før kl 0300.

Avsluttet med frokost på kroa kl.0900 neste dag.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN MAI 2008-MAI 2009


STYRET HAR BESTÅTTAV

LEDER           SVEIN OLA NAGELHUS

N.LEDER            GUNLEIF FORSBAKK

KASSERER      VILLY SKAGE

SEKRETÆR      SVEIN ERIK FORSBAKK

STYREMEDLEM JOHAN BIRGER HOÅS

VALGKOMITE      PER RAGNAR SCHELDRUP  

               JONAS FORSBAKK

REVISOR           TERJE HOLMSTRAND


KLUBBEN HAR 1/5-2009 24 MEDLEMMER, 16 HOVED+8 FAMILIE, 3 MER ENN I FJOR. 

STYRET HAR AVHOLDT  1 STYRESMØTE HOS FORSBAKK.

ONSDAGSTREFFAN PÅ HEIA MEGET POPULÆR, 30 PERSONER PÅ DET MESTE.

VI HADDE FELLESTUR ØRLANDET RUNDT, JOHAN BIRGER  SVEIN ERIK  RUNE

VI HAR DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF.


DEN SOM HAR KJØRT MEST ER BJØRNAR BRØNDBO, HAN HAR REIST UTE I DET STORE UTLAND –SØR AFRIKA- SØR EUROPA


VI HAR IKKE VÆRT PÅ NOEN MØTER I DENNE PERIODEN.


KORT FORTALT TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS