Referat fra årsmøtet på Heia 3/5-2008

I år startet vi med middag kl 1615.Dette fordi kroa skulle stenge kl 1800.

Selve Årsmøte startet kl 1830.


Tilstede var:

Svein O, Villy, Asbjørn , Gunleif, Johan B, Tommy, Terje, Åse Johanne, Per Ragnar og Svein Erik.


Formannen leste årsmeldinga for 2008/2009 (vedlagt). 


Regnskap:


Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.


Klubben har i dag ca kr 11 000,- på konto i banken.

Underskudd i år på ca.kr 400,-.

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .


Innkommende saker:

Det ble fremmet  forslag og vedtatt for økning av kilometersats  (kjøregodtgj.) fra kr. 1,- til kr.2,-

Det ble også vedtatt at kontingent økes til kr. 150,- enkeltmedl. (200,- familie)


Aktiviteter:

1) Fellestur 29.Juni   ”Ørlandet rundt”. Oppmøte på Osenkorsen kl 10 00

Øvrige turer: Bruk ”Sms” og ”Mail”

Fellestreff:

Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll)


Valg:

Formann: Svein Ola - 1år gjenvalgt

Kasserer: Villy - 1 år igjen (2)

Nestformann: Gunleif - 2 år (gjenvalg)

Sekretær: Svein Erik - 2 år (gjenvalg)

Styremedlem: Johan Birger - 1 år igjen (2)

Valgkomite:

Per Ragnar - 1 år igjen (2) og Jonas 2 år (gjenvalgt)

Revisor: Terje - 1 år igjen (2) 


Møtet tok slutt kl 19:30

Etter det fomelle var ferdig, så ble det sosialt samvær.

I år var det 7 stk. som overnattet. Vi la oss til riktig tid denne gangen!

Treffest på Treff!


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN MAI 2007-MAI 2008


STYRET HAR BESTÅTTAV

LEDER           SVEIN OLA NAGELHUS

N.LEDER            GUNLEIF FORSBAKK

KASSERER      VILLY SKAGE

SEKRETÆR      SVEIN ERIK FORSBAKK

STYREMEDLEM JOHAN BIRGER HOÅS

VALGKOMITE      PER RAGNAR SCHELDRUP  

               JONAS FORSBAKK

REVISOR           TERJE HOLMSTRAND


KLUBBEN HAR 1/5 -2008 21 MEDLEMMER, 14+7 SAMME SOM I FJOR

STYRET HAR AVHOLDT 1 STYRESMØTE HOS JOHAN BIRGER

MYE FOLK PÅ ONSDAGS TREFFAN, FLEST FOLK FRA MARODERS.

VI HADDE ET SNITT PÅ 3.8 PR TREFF.

VI HADDE INGEN FELLES TUR.

DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF  BMW OSV .

PER RAGNAR OPPDATERE HJEMMESIA  VÅR FINT.

VILLY OG JOHAN BIRGER DELTOK PÅ NMCU-NT ÅRSMØTE PÅ SPROVA DEN 23/2

VI HAR IKKE VÆRT PÅ NOEN MØTER I DENNE PERIODEN.


KORT FORTALT TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS