Grong 14/6-2007


Referat fra årsmøtet på Heia 12/5-2007

Møtet startet kl 17.00


Tilstede var:

Svein O, Villy, Gunleif ,Jonas ,Johan B, Terje, Per Ragnar og Svein E.


Formannen leste årsmeldinga for 2006/2007 (vedlagt). 


Regnskap:


Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.


Klubben har i dag ca kr 11 789,- på konto i banken.

Underskudd i år på ca.kr 300,-.

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .


Innkommende saker:


Aktiviteter:

Også i år ble det ikke bestemt noen datoer for fellesturer.

Det kom inn forslag om at hver enkelt av oss sender ut Mail eller Sms til de vi har i adresseboka vår.

Der kan du opplyse om for eksempel :Førstkommende Søndag kjører jeg til Vemundvik  fra Hydrostasjonen i Grong   

KL:10 00 (hvis ikke regn)


Fellestreff:

E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll)


Valg:

Formann: Svein Ola - 1år gjenvalgt

Nestformann: Gunleif - ikke på valg

Kasserer: Villy - 2 år (gjenvalgt)

Sekretær: Svein Erik - ikke på valg

Styremedlem: Johan Birger - 2 år (gjenvalgt)

Valgkomite:

Per Ragnar - 2 år (gjenvalft) og Jonas ikke på valg

Revisor: Terje - 2 år (gjenvalgt) 


Møtet tok slutt kl 17:30

Sosialt samvær med Middag og Hyttekos.(trad)

Treffest på Treff!


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


TRØNDLAG MC-KLUBB                                                   9/5 2007

Årsmelding fra styret for perioden  mai 2006-mai 2007


Styret har i perioden bestått av.

Leder                Svein Ola

N-leder             Gunleif Forsbakk

Kasserer          Villy Skage

Sekretær          Svein Erik Forsbakk

Styremedlem   Johan Birger Hoås

Valgkomite       Per Ragner Schjeldrup

                      Jonas Forsbakk

Revisor             Terje Holmstrand


Klubben har 1/5-2007 21medlemmer

Styret har i perioden avholdt 1 styresmøte hos Villy Skage

Bra med folk på Heia på onsdastreffan, folk fra andre klubber kommer for og drikke kaffe. Snittlig 14-15-.

Ingen fellestur på oss i perioden.

Deltatt på forskjellige treff BMW osv.

Per Ragnar står for god service på vår hjemmeside.

Asbjørn Saksen har blitt sekretær i NMCU -NT.


Kort fortalt for TMC styre

Svein Ola Nagelhus