Grong 6/5-2006

Referat fra årsmøtet på Heia 6/5-2006

Møtet startet kl 17.30


Tilstede var:

Svein O, Villy, Gunleif ,Jonas ,Johan B, Terje, Per Ragnar og Svein E.


Formannen leste årsmeldinga for 2005/2006 (vedlagt). 


Regnskap:


Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.


Klubben har i dag ca kr 11 789,- på konto i banken.

Underskudd i år på ca.kr 312,-.

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .


Innkommende saker:

Ingen


Aktiviteter:

Også i år ble det ikke bestemt noen datoer for fellesturer.

Det kom inn forslag om at hver enkelt av oss sender ut Mail eller Sms til de vi har i adresseboka vår.

Der kan du opplyse om for eksempel :Førstkommende Søndag kjører jeg til Vemundvik  fra Hydrostasjonen i Grong   

KL:10 00 (hvis ikke regn)


Fellestreff:

E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll)

Tur med overnatting på Vennesund Camping sammen med Grong MC-Klubb. (Nærmere dato varsles på Mail)


Valg:

Formann: Svein Ola - 1år (gjenvalgt)

Nestformann: Gunleif - 2 år (gjenvalgt)  

Kasserer: Villy - ikke på valg

Sekretær: Svein Erik - 2 år (gjenvalgt)

Styremedlem: Johan Birger - ikke på valg

Valgkomite:

Per Ragnar - ikke på valg og Jonas 2 år (gjenvalgt)

Revisor: Terje - ikke på valg


Møtet tok slutt kl 18:30

Sosialt samvær med Middag og Hyttekos.(trad)

Pga Varmt vær ble møtet holdt ute.(Ekstra leskeholdig tørstedrikk bunkret fra Mega på Snåsa) 


Treffest på Treff!


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


TRØNDLAG MC-KLUBB                                            

Årsmelding fra styret for perioden  mai 2005-mai 2006


Styret har i perioden bestått av.

Leder                 Svein Ola

N-leder             Gunleif Forsbakk

Kasserer           Villy Skage

Sekretær           Svein Erik Forsbakk

Styremedlem   Johan Birger Hoås

Valgkomite       Per Ragner Schjeldrup

                      Jonas Forsbakk

Revisor             Terje Holmstrand


Klubben har 1/5-2006 24medlemmer (15+9)

Styret har i perioden avholdt 1 styresmøte hos Nagelhus

Jevnt bra med folk på Heia, snitt på 4,83 pr møte + folk fra andre klubber

Villy var på ondagsmøte Lømsen – Følling 50-70 møtte opp

Det  ble ingen fellestur på  på oss i perioden

Deltatt på forskjellige treff BMW   BOM   treff

Johan B var på  NMCU-NTs årsmøte i Verdal

Websidene blir utmerket servet Per Ragnar


Kort fortalt for TMC styre

Svein Ola Nagelhus