50 års jubileum.

Invitasjon til pizzaaften i anledning Trøndelag motorsykkelklubb 50 år. Medlemmer og tidligere medlemmer er hjertelig velkommen .


Påmelding føre 17/10.

Påmeldingen er bindende.

Send påmelding til

1) tbgo4017@ntebb.no

alternativt

2) sms til 41214752. Til formann Tommy Olsson.  


Der vil bli bestilt bord og pizzabuffe. Pris 210 kr per person.


Klubben er en av de eldste, kanskje eldste aktive mc klubb i Namdalen.


Ved gjennomgang av gamle medlemslister og telefonsøk ser jeg at der bor tidligere medlemmer på mange plasser i Norge.

Det ligger i sin natur at avstand og andre faktorer vil bidra til at man ikke reiser langt for å deltake.

Men der vil gis en hyggelig markering og huskes samlet, tidligere medlemmer.


Pizzaaften er på Tinos Restaurant Namsos klokken 19.00 den 24/10.


Klubben har en hjemmeside: trondelag-mc.net her kan man følje

klubben.


Mvh Forman Tommy Olsson