Mini Troll, Grindaheim 2001

Svein Ola Nagelhus og Svein Erik Forsbakk

Foto: Johan Birger Hoås

Hovedtyngden av medlemmene befinner seg i Namdalen i Nord - Trøndelag, men vi har også noen i Innherred, en i Trondheim og en medlemsfamilie i Buskerud. (2020)

M E D L E M M E R


Middag Årsmøte 2024 - Lundstua

Tommy - Gunleif - Svein Erik - Svein Ola - Håkon - Per Ragnar                                                             Foto: Karen


Årsmøte 21.05.2016 - Heia Gjestegård

Svein Erik - Per Ragnar - Villy - Tommy - Håkon - Gunleif

Selfie: Svein Erik