Majavatn 1980

Foto: Per Ragnar Schjelderup

På tur til mc treff i Bodø. Bjørnar Brøndbo og Åsgeir Roaldsvik