Ferge i Nordland 1980

Foto: Per Ragnar Schjelderup

Åsgeir Roaldsvik, Gunleif Forsbakk og Anita Holmstrand

På tur til mc treff i Nordland