Europa tur 1988, Roy Fornes - Petter Martinsen - Per Morten Grong - Per Ragnar Schjelderup

Fra venstre: Knut Skage, Villy Skage, Dagfinn Paulsen, Gunleif Forsbakk, Svein Erik Forsbakk

Foto: Per Ragnar Schjelderup