Anita og Gunleif

Foto: Terje Holmstrand

BMW R50 med 75/5 motor.  Bilde fra 1979/80