Referater 2018

Referat fra årsmøtet på Heia 26/5-2018

Årsmøte startet kl 15:10
Tilstede var:  Johan Birger, Terje, Tommy, Gunleif, Håkon, Villy, Jan Erik
og Svein Erik.

Åpning
Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.

Årsmelding
Møteleder leste opp årsmeldingen for 2017/2018. (se vedlegg)
Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.

Regnskap
Regnskapet lest opp av Johan Birger.Siden forrige årsmøte har vi ett overskudd på kr 3.249,-Vi har hatt utgifter på Årsmøte på Heia 2017.Beholdning i bank pr. 1.mai er ca.kr 11.400,-
Nytt av året, er at kassebeholdning er utkuttet.

Regnskapet for 2017-2018 revidert og funnet i orden av Revisor Terje.

Kontingent
Årsmøte vedtok enstemmig at kontingenten beholdes uendret.

Innkommende saker
Vi vedtok å bestille T-skjorter i de mest vanlige størrelsene(L-XL-XXL), for å ha på lager.

Aktiviteter
Kaffetreff på Heia 1. onsdag i måneden, når de har åpent.
Kaffetreff på Lensmannsgården på Namdalseidet, den 2. onsdagen hver måned.
Tur til Agdenes sammen med Sorte Hjelm. (Tommy forhører seg mes Sorte Hjelm ang. dette)
Kaffetur i regi av Gunleif (stafett) Muligens grilling i Myrvika v/Tunnsjøen. Nærmer info kommer!

Årsmøte oppfordrer alle til å sende varsel på gruppe-sms eller Facebook hvis vi har forslag om fellesturer.
Helst dagen før, men også på sparket!

Fellestreff:Norgestreff, Bmw-treff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll).

Valg
Formann Tommy       1 år (gjenvalgt)                                                                                                                                                Kasserer  Johan Birger 2019  (1 år igjen)
Nestformann
Gunleif 2020  (gjenvalgt)
Sekretær
Svein Erik 20120 (gjenvalgt)
Styremedlem
 Villy 2019  (1 år igjen)
Valgkomite Håkon 2020 (gjenvalgt) og Jan Erik  2019 (1 år igjen)

Revisor Terje 2019  (1 år igjen)

Møtet tok slutt kl 15:50.

Under middagen fikk vi besøk av Karen.
Hun hadde tatt seg en kveldstur, på sin Virago.

Etter møtet var ferdig ble ble det sosialt samvær i hytta.I år var det faktisk folk i to av de andre hyttene, så vi måtte vise litt hensyn.
(I år klarte vi å holde oss våkne ti over midnatt)
Vi var seks stykker som overnattet.

Avsluttet med felles frokost inne på kroa, søndag.

PS!
Styret ønsker å oppfordre alle våre medlemmerå melde seg inn i NMCU.
De har gjort og gjør veldig mye bra arbeid for oss motorsyklister!
Pr. i dag er det 13 stk. av våre 21 medlemmer som er tilsluttet Nmcu.

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær

Årsmelding 2017 Trøndelag motorsykkelklubb.

For året 2017 var der 19 betalende medlemmer i klubben, 12 er også tilsluttet NMCU (norsk motorsykkelunion). Noen er medlemmer i BMW Norge, der er også medlemmer i NVMC (norsk veteranmotorsykkelklubb).

Styret har avholdt ett åpent styremøte på tidlig vinter på Sellernesset, årsmøtet for 2016 avvikledes sedvanlig på Heia gjestegård.

Aktiviteten i klubben følger tradisjonelt individuelle turer og initiativ der det kjøres individuelle turer og turer i lag. Medlemmer har kjørt turer i distriktet med omland, turer i nordre Sverige, Jämtland mm..

Medlemmene holder også kontakt og kjører turer i lag med kompiser og klubber som de har tilknytning til.

Noen har kjørt på mc ferie gjennom Tyskland til Italia. Medlemmene har blitt invitert til å bidra med material til årsmeldingen.

Tidlig i sesongen er der frivillig oppmøte på Snåsakroa første onsdagen i måneden, etter hvert er det tradisjonelt på Heia gjestegård. Andre onsdagen i måneden er der mc oppmøte på Lensmansgården på Namdalseid. Dette er kontaktpunkter mot andre mc-miljøer i distriktene rundt om.

Staffet pinnen har stått over ett år og ligger kvar i handen hos hann som fikk den tildelt 2017. 

Da klubbkompisene møtes er det alltid god stemning, med latter som henger løst.

Samtalene berører trafikksikkerhet, trafikkpolitikk, kjørekomfort mm..

Motorsykler generellt og ikke minst medlemmenes sykler spesielt er sentralt i interesse fokus. Tips, råd og erfaringer i forhold til merkeverksteder er viktige tema for medlemmenes mc hold.

En utstrakt hånd finnes som regel ved behov for teknisk assistanse elle/og kunnskaps og erfarings deling innom rekkevidde.

Klubbens historie siden 1973 gir et godt grunnlag for de mimringer som underholder medlemmer som kommet til unner veis.

Klubben arbeider for å ha en sund tilstrømming av nye medlemmer.

2017 er å betrakte som et bra klubb år med potensiale for at klubben har rom for nye medlemmer.

Forman Tommy Olsson


© TMC 2013