Referater 2017

Referat fra årsmøtet på Heia 27/5-2017

Årsmøte startet kl 15:20
Tilstede var: Terje, Karen, Håkon, Gunleif, Jan Erik, Johan Birger, Per Ragnar, Villy, Åse Johanne, Tommy og 
Svein Erik.

Åpning
Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.

Årsmelding
Møteleder leste opp årsmeldingen for 2016/2017. (se vedlegg)
Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.

Regnskap
Regnskapet lest opp av Villy.
Siden forrige årsmøte har vi ett overskudd på kr.655,-
Vi har hatt utgifter på litt kjøregodtgjørelse ifb. med Nmcu-møter og Årsmøte på Heia 2016.
Beholdning i bank pr.16.mai er ca.kr 7.900,-
og beholdning i kasse er ca.kr.300,-

Regnskapet for 2016-2017 revidert og funnet i orden av Revisor Terje.

Kontingent
Årsmøte vedtok enstemmig at kontingenten beholdes uendret.

Innkommende saker
Ingen innkommende saker.

Aktiviteter
Kaffetreff på Heia 1. onsdag i måneden, når de har åpent.
Kaffetreff på Lensmannsgården på Namdalseidet, den 2. onsdagen hver måned.. Tur til Radiomuseet i Selbu
Kaffetur i regi av Gunleif (stafett) en eller annen plass i nærområdet.
Nærmer info kommer!
Hagekaffe hos Tommy i August/September.
Nærmere info kommer!

Årsmøte oppfordrer alle til å sende varsel på gruppe-sms eller Facebook hvis vi har forslag om fellesturer.

Valg
Formann Tommy       1 år (gjenvalgt)                                                                                                                                                Kasserer  Johan Birger 2019  (ny)
Nestformann
Gunleif 2018  (1 år igjen)
Sekretær
Svein Erik 2018  (1 år igjen)
Styremedlem
 Villy 2019  (ny)
Valgkomite Jan Erik  2019 (ny)
Håkon 
 2018  (1 år igjen)
Revisor Terje 2019  (gjenvalgt)

Villy ble hedret av årsmøtet for sin lange innsats i vervet som Kasserer.
(Han var ikke helt sikker på om det var 18 eller 19 år.)
I gave fikk han en helt unik softshell-jakke med påskrift av navn, klubb og sykkelmerke/type.
Vel fortjent!

Møtet tok slutt kl 17:00.

Etter møtet var ferdig ble ble det sosialt samvær i hytta.
Det ble en koselig kveld!
( I år klarte vi å holde oss våkne litt lenger enn i fjor)
Vi var seks stykker som overnattet.

Avsluttet med felles frokost inne på kroa, Søndag.

PS!
Styret ønsker å oppfordre alle våre medlemmerå melde seg inn i NMCU.
De har gjort og gjør veldig mye bra arbeid for oss motorsyklister!
Pr. i dag er det 13 stk. av våre 21 medlemmer som er tilsluttet Nmcu.

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær

Årsmelding 2016 Trøndelag motorsykkelklubb.

Der bestiltes 2 hytter på Heia gjestegård. Kaffe og kaker.

For dette virksomhetsåret er der 21 hovedmedlemmer. Grunnlaget
er ny kontingentordning der vi har en type betalende medlemmer og familiemedlemmer in til 18 år går in under den betalende voksnes hovedmedlems kontingent. 12 st. er NMCU medlemmer.

Klubben er i år på sitt 44 fjerde år efter at den innstiftedes 1973.
Virksomheten for det passerte året har vert i klubbens tradisjon.

Der er avholdt et styremøte 21/1 på Sellernesset. Det diskutertes vanlige saker, kontingent brev og tid for årsmøte. Kaffe og kaker

Alle medlemmer har fått invitasjon til å bidra med informasjon til årsmeldingen 2017. 
Årsmøtet for 2016 gikk av stabelen 21-22/5 på Heia gjestegård.
Klubbens tradisjon med årsmøte og middag med deretter festlig samvær på kvelden. 11 medlemmer tilstede på årsmøtet. Felles frokost på kroen søndagsmorgen medlemmene betalte dette selv.

Geir inviterte medlemmene til å komme å leie crossmotorsykler for prøvekjørning på bane. Håper dette står vid lag.

God stemning under hele årsmøtet.

Onsdagstreffer første onsdagen i måneden på Heia gjestegård fra 1/6.-7/9 i henhold til sesong for gjestegården slik som angitt på siste årsmøte, medlemmer fra oss 2-6 st.
Onsdagen 5/10 er onsdagstreffen på Snåsa kroa 5 st. TMC medlemmer til stede.

17/7 Stafettpinnen tok Håkon over på siste årsmøte og det ble kaffekos med hjemmebakt kaffebrød i hagen hjemme hos Karen og Håkon En fin sommerdag at med hagebordet. Tilstede 6 stykker.

10/9 NMCU årsmøte på Scandic Stjørdal hotell . Tradisjonelt årsmøte med fastlagt saks gang. Der las også stor vekt på at trenden må snues fra nedgang til oppgang i medlemsantal. Der jobbes brett med stor prioritet på dette område sentralt. Gjennomgang av vekten og resultater av NMCU-s virksomhet som har stor trafikk politisk betydning for oss motorsyklister. Fra oss Tommy og Villy tilstede.

17/9 Høstmønstring og årsmøte NMCU NORDTRØNDELAG.

Årsmøtet følger vanlig prosedyre, samt saker aktuelt for Nord Trøndelag kretsen. Der gjentas også info arbeidet med Instruksjonsboken «Full kontroll» Denne er også produsert som DVD, dette er nytt.

Klubbmedlemmer har også kjørt en del turer rundt i Trøndelag, en telt tur ble gjennomført helgen den 24-25/9 i Myrvika i Tunnsjørøyrvik. Gunnleif,SveinErik,Andor,og Per Ragnar deltok på denne tur.

Gjennom virksomhetsåret er blitt kjørt mange individuelle kjøreturer både som nyttetrafikk og koseturer. Undertegnet har kjørt mange turer Mellom Røros og Namsos dels over Tydalen dels over Trondheim. Motorsyklene har også blitt brukt som fremkomstmiddel på ferietur, av lengre turer kan nevnes brødrene Forsbakks Europa tur bland annet gjennom Italia.

Nye kjøretøy blant medlemmene er der registrert 2 stykker.
Gunnleif, BMW K 1300 GT.
Tommy BMW F 800 st.

Formann Tommy Olsson
På vegne av alle medlemmer takker jeg for et fint og inneholdsrik MC år 2016.

© TMC 2013