Referater 2014

Referat fra årsmøtet på Heia 24/5-2014

Årsmøte startet kl 16:30

Tilstede var: Per Ragnar, Håkon, Gunleif, Villy, Johan Birger, Svein Ola, Tommy, Terje, og undertegnende.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.

Årsmelding
Møteleder leste opp årsmeldingen for 2013/2014

Regnskap

Regnskapet lest opp av Villy.
Siden forrige årsmøte har vi ett overskudd på ca kr.363,- Beholdning i bank er godlaget. kr 9.000,-
Revidert og funnet i orden av Revisor Terje.

Kontingent
Årsmøte var enstemmig enige om at kontingenten beholdes som før!

Innkommende saker

Facebook
Svein Voldseth har luftet muligheten for å legge ut egen FaceBook-gruppe for medlemmene i TMC. Etter drøfting, ble årsmøtet enige om at dette går vi for!
Vi ønsker da ”link” til vår hjemmeside på denne gruppen.
Svein V. tar kontakt med Tommy for videre realisering av dette!

Ny T-skjorte
Per Ragnar foreslår at vi bør gå til anskaffelse av nye t-skjorter m/logo.
Årsmøtet gav Per Ragnar delegat til å innhente priser på dette, i samarbeid med styret. Valg av t-skjorte med beste pris/kvalitet, blir gjort på eget styremøte.

Aktiviteter

21-22. Juni Fellestur Ørlandet rundt sammen med Sorte Hjelm.
Selve fellesturen er 22.juni, men vi velger å kjøre ned dagen i forveien.
En av medlemmene i Sorte hjelm har overnattingsplass til oss på Løkhaugen kyst-Fort. (Agdenes) (Tommy kommer med nærmere info!)

21. Juni Tennpluggtreffet v/Coop på Spillum

Juli Kaffetreff på Salsbruket hos Villy. (dato opplyses senere)

10-13. Juli Norgestreff 2014 i Bodø (Geitvågen)

Fellestreff:Norgestreff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll).

Valg
Formann
Tommy       1 år (gjenvalgt)                                                        
Kasserer
Villy 2015  (1 år igjen)
Nestformann
Gunleif 2016 (
gjenvalgt 2 år)
Sekretær 
Svein Erik 2016 (gjenvalgt 2 år)
Styremedlem 
Johan Birger 2015  (1 år igjen)
Valgkomite 
Åse Johanne 2015  (1 år igjen)
Svein Ola 2016 (gjenvalgt 2 år)
Revisor 
Terje 2015  (1 år igjen)

Møtet tok slutt kl 18:30 (vi hadde middagspause fra 17:00-18:15)

Etter møtet var ferdig ble ble det sosialt samvær i hytta. Litt senere utpå kvelden kom det ytterligere en overnattingsgjest, Jan Erik.

I år var vi 8 stk. som overnattet, med påfølgende felles frokost dagen etter.

Været under Årsmøtet bestod av duskeregn og 10 grader.

Vennelig Hilsen for Styret i TMC

Svein Erik Forsbakk
Sekretær

Årsmelding 2014 Trøndelag motorsykkelklubb.

Klubben har i sedvanlig ordning gjennomført årsmøte på Heia Gjestegård  i Maj

2013, og ett styremøte hos brødrene Forsbakk på etterjulsvintren 2014.  

Styret var representert med kasserer og formann på NMCU-S årsmøte som var avholdt i MC Maroders lokaler på Ristad  i November.

Klubben var representert på NMCU-s SE OSS dag i Namsos med en motorsykkel

Klubben deltok med gott oppmøte da tennpluggtreffet gikk av stabelen på Coop Ekstras parkering i Namsos. Banneret var på plass og vi stilte med solsykler og sidevognsykler. Veino Læmpø fremstilte sin gamle sidevognsykkel i lag med oss. Publikum besøkte vår standplass frekvent. Arrangørene av tennpluggtreffet inviterte oss til å delta 2014.

Klubben deltok i samordnet tur med Sorte Hjelm i Trondheim til de Værdalske befestninger med omvisning og kaffe oppe i festningsverket.

Onsdagsturer til Heia Gjestegård første onsdagen i måneden.

Mai totalt 30  ,  5 fra oss. Juni  40/5, Juli 75/5, August 30/8 , September 75-76 /6  (ny rekord) , oktober 21/5.

Tommy kjørt noen turer i Trondheimsområdet med Sorte Hjelm . Besøkt Norsk veteranmotorsykkel klubb avdeling Trondheims treff på Hundhammeren .

Bodil og Geir deltok på BMW-treffet i Grimsbu

Villy besøkte BMW treffet i Grimsbu og og Lofottur med en overnatting på rally Lofast. Impulsturer i midten av mai ,Ytre Namdal ,Gæddede og Tosenrunden. Ei overnattingstur på Hitra.

I øvrig har der blitt kjørt spontanturer hos de som hatt tid og kjørbar motorsykkel.

Medlemsantall per 24/5  2014         

Hovedmedlemmer 17 gledelig økning sammenlignet med 16 i 2012

Familiemedlemmer  11

Klubben er tilsluttet NMCU og kollektiv medlems innmelding er frivillig. Den enkelte kan selv etter ønske melde seg inn i NMCU.  

Nye motorsykler i klubben dette år, Villy har kjøpt ei BMW F 800 GT årsmodell 2013.

Terje Har kjøpt ei ny Kawazaki 1400 GTR årsodell 2014

Det er gledelig at yngre mc førere vil kjøre og delta med oss , dette vises bland annet ved at det det passerte året kommet to lette og ei mellomtung mc til i klubbmiljøet.

Ett stort takk til klubbens styre og medlemmer, formann Tommy Olsson

© TMC 2013