Referater 2012

Referat fra årsmøtet på Heia 13/5-2012

Årsmøte startet kl 16:05

Tilstede var: Åse Johanne, Håkon, Tommy, Per Ragnar, Villy, Terje, Johan Birger, Gunleif og undertegnende.

Åpning:
Tommy ble valgt til møteleder. 

Innkalling ble godkjent med anmerkning av tidspunktet som var satt. 

Skulle vært kl 15:00 i stedet for kl 16:00 som det stod på årets innkalling

Årsmelding:
Møteleder leste opp årsmeldingen for 2011/2012. (se vedlegg)

Regnskap:
Regnskapet lest opp av Villy. 

Underskudd på kr 647,- siden forrige årsmøte. Beholdning i bank kr 9.002,- Revidert og funnet i orden av Revisor Terje.

Innkommende saker:
Ingen

Aktiviteter:
20. mai Motorsykkelens dag
23. mai Stormøte for NMCU Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 
                - på Kjerknesvågen kl 19:00.
9. Juni Fellestur på hytta til Svein Ola i Ramsvikskogen (Vemudvik) kl 14:00. 
7-8. Juli Fellestur med overnatting i Skorovatn. 
                Vi kjører en rundtur inn i Sverige før vi ender opp i Skorovatn. 
                Skjenkestova er åpen den helga.(det er sjekket!) 
                Johan B. sjekker ut ang. overnatting.

I løpet av sesongen (Tommy gir nærmer info om dato) 
Fellestur med motorbytte og påføgende middag hjemme hos Tommy.

Fellestreff: Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).

Valg:
Formann: 
Tommy - 1år  ny
Nestformann: Gunleif - 2014 gjenvalgt
Kasserer: Villy - 2013 1 år igjen
Sekretær: Svein Erik - 2014 gjenvalgt
Styremedlem: Johan Birger - 2013 1 år igjen
Valgkomite: Åse Johanne - 2013 1 år igjen
                          Svein Ola - 2014 ny
Revisor: Terje - 2013 1 år igjen 

Møtet tok slutt kl 16:45.

Etter møtet var ferdig dro Gunleif og undertegnende på 50-års feiring, mens hovedstyrken inntok en  bedre middag på kroa. 

Kvelden ble som vanlig avsluttet i hytta.(trad)

Vennelig Hilsen for Styret i TMC

Svein Erik Forsbakk

Sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET PERIODEN MAI 2011-MAI2012

Styret har bestått av:
Leder - Svein Ola Nagelhus
N.leder - Gunleif Forsbakk
Kasserer - Villy Skage
Sekretær - Svein Erik Forsbakk
Styremedlem - Johan Birger Hoås
Valgkomite - Tommy Olsson og Åse Johanne
Revisor Terje Holmstrand

Klubben har 1.5 2012 20 medlemmer, 13 hoved + 7 familie

Vi har en nedgang på 1 NMCU medlem, 11 + 1 junior.

Styret har avholt 1 styremøte hos Forsbakks.

Onsdagstreffa på Heia omtrent som før. Juni 18 - juli 27 - august 18 - september - 17 sykler på Heia.

En tur til Utvorda 1. mai 4 sykler. 

Felles/ kaffetur til Johan Birger Hoås og etterpå en titt på norgestreffet i Steinkjer. Godvær og fin stemning.

Deltatt på forskjellige treff. Villy på BMW treffet Lillehammer osv.

For TMC styre

Svein Ola Nagelhus

© TMC 2013