Referater 2011

Referat fra årsmøtet på Heia 21/5-2011

Startet med middag før møtet.
Årsmøte startet kl 1830.
Tilstede var: Villy, Per Ragnar, Åse Johanne, Gunleif, Svein Ola, Johan Birger, Tommy, Håkon, Terje og undertegnende. 
Formannen leste årsmeldinga for 2009/2010 (vedlagt). 

Regnskap
I år har vi underskudd i regnskapet på kr 643,- (Årsmøte 2010)På bank har vi ca 9.000,- 
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .

Innkommende saker
Godgjørelse ved deltgelse fra styret på Årsmøte NMCU.
Årsmøte TMC vedtok å gi støtte til styret  på maks kr.2000,- pr år.

Aktiviteter
Førstkommende Lørdag 11 Juni  er det treff hjemme hos Johan Birger i Steinkjer.
Etter litt kaffedrikking blir det fellestur til Norgestreffet.

Øvrige turer: Bruk ”Sms” og ”Mail”
Fellestreff:Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).

Valg:
Formann: Svein Ola
 - 1år gjenvalgt
Nestformann: Gunleif - 1 år igjen
Kasserer: Villy - 2 år gjenvalgt
Sekretær: Svein Erik - 1år igjen
Styremedlem: Johan Birger - 2 år igjen
Valgkomite: Tommy - 1 år igjen
                          Åse Johanne - 2 år ny
Revisor: Terje - 2 år gjenvalgt 

Møtet tok slutt kl 19 40.

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk

Sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET PERIODEN MAI 2010-MAI2011

STYRET HAR BESTÅTTAV
LEDER SVEIN OLA NAGELHUS
N.LEDER  GUNLEIF FORSBAKK
KASSERER VILLY SKAGE
SEKRETÆR SVEIN ERIK FORSBAKK
STYREMEDLEM JOHAN B HOÅS
VALGKOMITE PER RAGNAR SCHELDRUP   TOMMY OLSSON
REVISOR TERJE HOLMSTRAND

KLUBBEN HAR 1.5 2011 19 MEDLEMMER, 14 HOVED+5 FAMILIE, 6 MINDRE ENN IFJOR .

VI HAR EN NEDGANGPÅ NMCU MEDLEMMER,  10 +1 JUNIOR

STYRET HAR AVHOLDT 1 STYREMØTE HOS VILLY.

ONSDAGSTREFFAN PÅ HEIA OMTRENT SOM FØR, JUNI- JULI VAR DET CA.37 SYKLER PÅ HEIA, VI IMINDRETALL.

KAFFETUR TIL TOMMY OLSSON  I NAMSOS,  DER VI FIKK SERVERT SKILLINGSBULLAR PLUSS EN TITT  PÅ HANS STORE SAMLING AV PRIMUSER)

DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF, BMW OSV.

FOR TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS

© TMC 2013