Referater 2010

Referat fra årsmøtet på Heia 8/5-2010

Måtte også i år starte med middag pga. . at kroa skulle stenge kl 1800.
Selve Årsmøte startet kl 1820.
Tilstede var: Svein O, Villy , Gunleif, Johan B, Tommy, Terje, Per Ragnar og Svein Erik. 

Formannen leste årsmeldinga for 2009/2010 (vedlagt). 

Regnskap
I år har vi overskudd i regnskapet på 29,-.
På bank har vi 9.861,- og i kasse ca 630,-
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .

Innkommende saker
Det ble fremmet  forslag og vedtatt for at årsmøte heretter starter kl 1500.

Aktiviteter
Førstkommende Lørdag 29.mai er det treff hjemme hos Tommy Olsson i Namsos.
Han kan friste med ”Primuskoka” kaffe m/shillingsboller.
Adresse:Langbakken 9b

Øvrige turer: Bruk ”Sms” og ”Mail”

Fellestreff:Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).

Valg:
Formann: Svein Ola
 - 1år gjenvalgt
Nestformann: Gunleif - 2 år gjenvalgt
Kasserer: Villy - 1 år igjen
Sekretær: Svein Erik - 2år gjenvalgt
Styremedlem: Johan Birger - 1 år igjen
Valgkomite: Per Ragnar - 1 år igjen
                          Tommy - 2 år ny
Revisor: Terje - 1 år igjen 

Møtet tok slutt kl 19 30.
Etter det formelle var ferdig, så ble det sosialt samvær.

I år var det 7 stk. som overnattet. Vi var i seng før kl  0100 alle mann.
Avsluttet med frokost på kroa kl.0900 neste dag.

Treffest på Treff!

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk

Sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN MAI 2009-MAI 2010

STYRET HAR BESTÅTT AV 
LEDER                      SVEIN OLA NAGELHUS
N-LEDER                  GUNLEIF FORSBAKK
KASSERER              VILLY SKAGE
SEKRETÆR              SVEIN ERIK FORSBAKK
STYREMEDLEM     JOHAN BIRGER HOÅS
VALGKOMITE         PER RAGNAR SCHJELDERUP
                                        JONAS FORSBAKK
REVISOR                   TERJE HOLMSTRAND

KLUBBEN HAR 1/5-2010  25 MEDLEMMER, 17 HOVED+8 FAMILIE, 1 MER ENN I FJOR.

STYRET HAR AVHOLDT  1 STYRESMØTE HOS NAGELHUS.

ONSDAGSTREFFAN PÅ HEIA LITT MINDRE BESØKT, ET SNITT PÅ11-12 PERS. 22 PERSONER PÅ DET MESTE I SEPTEMBER.

KLUBBEN  HADDE INGEN FELLESTUR.

HAR DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF.

VI HAR FLERE NMCU-MEDLEMMER ENN FØR, 12 BETALENDE MOT 9 DE SISTE ÅRENE, DET ER POSITIVT.

SVEIN ERIK VAR PÅ NMCU ÅRSMØTE , STED LÅNKE.

VILLY DELTOK PÅ NMCU-NT  ÅRSMØTE, STED RISTAD

KORT FORTALT TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS

© TMC 2013