Referater 2009

Referat fra årsmøtet på Heia 2/5-2009

Også i år startet vi med middag før møtet. Dette fordi kroa skulle stenge kl 1800. Selve Årsmøte startet kl 1830.

Tilstede var: Svein O, Villy, Asbjørn , Gunleif, Johan B, Terje og Svein Erik.

Formannen leste årsmeldinga for 2008/2009 (vedlagt).

Regnskap

Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.

Klubben har i dag ca kr 11 000,- på konto i banken.

Underskudd i år på ca.kr 738,- (mye p.g.a. økte priser på Heia Gjestegård)

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .

Innkommende saker

Ingen.

Aktiviteter

• Onsdagstreff første Onsdag i hver måned, som før.
• Spontantur til Leka , hvis fint vær. (eks. Lørdag til Søndag)

Vi ringer / sender sms til hverandre.

• Sekretær tar seg av å lage TMC telefonliste som sendes ut på mail.

Fellestreff:
Norgestreff, E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff, Grindaheim (minitroll) og Baillsundtreff (anbefales)

Valg
Formann Svein Ola 1 år (gjenvalgt)
Kasserer Villy 2 år (gjenvalgt)
Nestformann Gunleif 1 år igjen (2)
Sekretær Svein Erik 1 år igjen (2))
Styremedlem Johan Birger 2 år (gjenvalgt)
Valgkomite Per Ragnar 2 år (gjenvalgt)
Jonas 1 år igjen (2)
Revisor Terje 2 år (gjenvalgt)

Møtet tok slutt kl 19 50.

Hadde det riktig så trivelig i hytta etter møtet.

Var vel i seng alle fem før kl 0300.

Avsluttet med Frokost kl 0900 på Gjestegården.

Vennelig Hilsen for Styret i TMC

Svein Erik Forsbakk
Sekretær

ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN MAI 2008-MAI 2009

STYRET HAR BESTÅTT AV

LEDER                       SVEIN OLA NAGELHUS 

N-LEDER                 GUNLEIF FORSBAKK

KASSERER              VILLY SKAGE

SEKRETÆR            SVEIN ERIK FORSBAKK

STYREMEDLEM   JOHAN BIRGER HOÅS

VALGKOMITE        PER RAGNAR SCHJELDERUP

                                       JONAS FORSBAKK

REVISOR                  TERJE HOLMSTRAND


KLUBBEN HAR 1/5-2009 24 MEDLEMMER, 16 HOVED+8 FAMILIE, 3 MER ENN I FJOR. 

STYRET HAR AVHOLDT  1 STYRESMØTE HOS FORSBAKK.

ONSDAGSTREFFAN PÅ HEIA MEGET POPULÆR, 30 PERSONER PÅ DET MESTE.

VI HADDE FELLESTUR ØRLANDET RUNDT, JOHAN BIRGER  SVEIN ERIK  RUNE

VI HAR DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF.

DEN SOM HAR KJØRT MEST ER BJØRNAR BRØNDBO, HAN HAR REIST UTE I DET STORE UTLAND –SØR AFRIKA- SØR EUROPA

VI HAR IKKE VÆRT PÅ NOEN MØTER I DENNE PERIODEN.


KORT FORTALT TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS


© TMC 2013