Referater 2008

Referat fra årsmøtet på Heia 3/5-2008

I år startet vi med middag kl 1615.Dette fordi kroa skulle stenge kl 1800.

Selve Årsmøte startet kl 1830.

Tilstede var: Svein O, Villy, Asbjørn , Gunleif, Johan B, Tommy, Terje, Åse Johanne, Per Ragnar og Svein Erik.

Formannen leste årsmeldinga for 2007/2008 (vedlagt).

Regnskap
Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.
Klubben har i dag ca kr 11 000,- på konto i banken.
Underskudd i år på ca.kr 400,-.
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .

Innkommende saker

Det ble fremmet  forslag og vedtatt for økning av kilometersats  (kjøregodtgj.) fra kr. 1,- til kr.2,-
Det ble også vedtatt at kontingent økes til kr. 150,- enkeltmedl. (200,- familie)

Aktiviteter

Fellestur 29.Juni   ”Ørlandet rundt”. Oppmøte på Osenkorsen kl 10 00
Øvrige turer: Bruk ”Sms” og ”Mail”
Fellestreff:Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).                    

Valg
Formann  Svein Ola                 1 år (gjenvalgt)
Kasserer Villy                             1 år igjen (2)
Nestformann Gunleif             2 år (gjenvalgt)
Sekretær Svein Erik                2 år (gjenvalgt)
Styremedlem
Johan Birger  1 år igjen (2)
Valgkomite
Per Ragnar          1 år igjen (2)
Jonas
2 år (gjenvalgt)
Revisor
Terje                              1 år igjen (2)

Møtet tok slutt kl 19 30.

Etter det fomelle var ferdig, så ble det sosialt samvær.

I år var det 7 stk. som overnattet. Vi la oss til riktig tid denne gangen!

Treffest på Treff!

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN MAI 2007-MAI 2008

STYRET HAR I PERIODEN BESTÅTT AV

LEDER                   SVEIN OLA NAGELHUS
N-LEDER               GUNLEIF FORSBAKK
KASSERE              VILLY SKAGE
SERETÆR             SVEIN ERIK FORSBAKK
STYREMEDLEM  JOHAN BIRGER HOÅS
VALGKOMITE       PER RAGNAR SCHJELDRUP
                                      JONAS FORSBAKK
REVISOR               TERJE HOMSTRAND 

KLUBBEN HAR 1/5 -2008 21 MEDLEMMER, 14+7 SAMME SOM I FJOR

STYRET HAR AVHOLDT 1 STYRESMØTE HOS JOHAN BIRGER

MYE FOLK PÅ ONSDAGS TREFFAN, FLEST FOLK FRA MARODERS.

VI HADDE ET SNITT PÅ 3.8 PR TREFF.

VI HADDE INGEN FELLES TUR.

DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF  BMW OSV .

PER RAGNAR OPPDATERE HJEMMESIA  VÅR FINT.

VILLY OG JOHAN BIRGER DELTOK PÅ NMCU-NT ÅRSMØTE PÅ SPROVA DEN 23/2

KORT FORTALT TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS

© TMC 2013