Referater 2007

Grong 14/6-2007
Referat fra årsmøtet på Heia 12/5-2007

Møtet startet kl 17.00.

Tilstede var: Svein O, Villy, Gunleif ,Jonas ,Johan B, Terje, Per Ragnar og Svein E.

Formannen leste årsmeldinga for 2006/2007 (vedlagt).

Regnskap
Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.
Klubben har i dag kr 11 789,- på konto i banken.
Underskudd i år på ca.kr 300,-.
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .

Ingen innkommende saker.

Aktiviteter

Også i år ble det ikke bestemt noen datoer for fellesturer.
Det kom inn forslag om at hver enkelt av oss sender ut Mail eller 
Sms til de vi har i adresseboka vår.
Der kan du opplyse om for eksempel :Førstkommende Søndag kjører jeg til Vemundvik  fra Hydrostasjonen i Grong   KL:10 00 (hvis ikke regn)

Fellestreff:

E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).

Valg
Formann :        Svein Ola                       1 år  (gjenvalgt)
Nestformann:   Gunle                                Ikke på valg    
Kasserer:         Villy                                  2 år  (gjenvalgt)
Sekretær:         Svein Erik                          Ikke på valg     
Styresmedlem:Johan Birger              2 år  (gjenvalgt)
Valgkomité:     -Per Ragnar                 2 år  (gjenvalgt)
                              -Jonas                                Ikke på valg
Revisor:            Terje                                2 år  (gjenvalgt)

Møtet tok slutt kl 17 30.

Sosialt samvær med Middag og Hyttekos.(trad)

Treffest på Treff!

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær


TRØNDLAG MC-KLUBB                                                   9/5 2007
Årsmelding fra styret for perioden  mai 2006-mai 2007

Styret har i perioden bestått av.
Leder                Svein Ola
N-leder             Gunleif Forsbakk
Kasserer          Villy Skage
Sekretær          Svein Erik Forsbakk
Styremedlem   Johan Birger Hoås
Valgkomite       Per Ragner Schjeldrup
                              Jonas Forsbakk
Revisor             Terje Holmstrand

Klubben har 1/5-2007 21medlemmer

Styret har i perioden avholdt 1 styresmøte hos Villy Skage

Bra med folk på Heia på onsdastreffan, folk fra andre klubber kommer for og drikke kaffe. Snittlig 14-15-.

Ingen fellestur på oss i perioden.

Deltatt på forskjellige treff BMW osv.

Per Ragnar står for god service på vår hjemmeside.

Asbjørn Saksen har blitt sekretær i NMCU -NT.

Kort fortalt for TMC styre

Svein Ola Nagelhus

© TMC 2013