Referater 2006

Grong 6/5-2006
Referat fra årsmøtet på Heia 6/5-2006

Møtet startet kl 17.30.

Tilstede var: Svein O, Villy, Gunleif ,Jonas ,Johan B, Terje, Per Ragnar og Svein E.

Formannen leste årsmeldinga for 2005/2006 (vedlagt).

Regnskap
Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.
Klubben har i dag kr 11 789,- på konto i banken.
Underskudd i år på ca.kr 312,-.
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .

Innkommende saker.
Ingen

Aktiviteter
Også i år ble det ikke bestemt noen datoer for fellesturer.
Det kom inn forslag om at hver enkelt av oss sender ut Mail eller 
Sms til de vi har i adresseboka vår.

Der kan du opplyse om for eksempel :Førstkommende 
Søndag kjører jeg til Vemundvik  fra Hydrostasjonen i Grong  
KL:10 00 (hvis ikke regn)

Fellestreff:

E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).

Tur med overnatting på Vennesund Camping sammen med Grong MC-Klubb. (Nærmere dato varsles på Mail)

Valg
Formann :           Svein Ola                                1 år  (gjenvalgt)
Nestformann:   Gunleif                                    2 år  (gjenvalgt)    
Kasserer:             Villy                                             Ikke på valg
Sekretær:             Svein Erik                             2 år  (gjenvalgt)     
Styresmedlem: Johan Birger                            Ikke på valg 
Valgkomité:       -Per Ragnar                              Ikke på valg
                                -Jonas                                       2 år  (gjenvalgt)
Revisor:               Terje                                            Ikke på valg 


Møtet tok slutt kl 18 30.

Sosialt samvær med Middag og Hyttekos.(trad)

Pga Varmt vær ble møtet holdt ute.(Ekstra leskeholdig tørstedrikk bunkret fra Mega på Snåsa) 

Treffest på Treff!

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær


TRØNDLAG MC-KLUBB
Årsmelding fra styret for perioden  mai 2005-mai 2006

Styret har i perioden bestått av.

Leder Svein Ola
N-leder Gunleif Forsbakk
Kasserer Villy Skage
Sekretær Svein Erik Forsbakk
Styremedlem Johan Birger Hoås
Valgkomite Per Ragner Schjeldrup
                        Jonas Forsbakk
Revisor Terje Holmstrand

Klubben har 1/5-2006 24medlemmer (15+9)

Styret har i perioden avholdt 1 styresmøte hos Nagelhus

Jevnt bra med folk på Heia, snitt på 4,83 pr møte + folk fra andre klubber

Villy var på ondagsmøte Lømsen – Følling 50-70 møtte opp

Det  ble ingen fellestur på  på oss i perioden

Deltatt på forskjellige treff BMW   BOM   treff

Johan B var på  NMCU-NTs årsmøte i Verdal

Websidene blir utmerket servet Per Ragnar

Kort fortalt for TMC styre

Svein Ola Nagelhus

© TMC 2013