Referater 2005

Grong 25/5-2005                  
Referat fra årsmøtet på Heia 21/5-2005

Møtet startet kl 1630.

Tilstede var: Svein O, Villy, Gunleif, Knut, Johan B, Terje, Per Ragnar og 
Svein E.

Formannen leste årsmeldinga for 2004/2005(vedlagt).

Regnskap
Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.
Klubben har i dag kr 12 000,- på konto i banken.
underskudd i år på ca.kr 3 000,-.
Dette er i hovedsak utgifter med møter vi har deltatt på i NMCU lokalt og sentralt.
Forslag om avsetting av en gitt sum til formålet ”møter”.(kr 1 000,-)
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .

Innkommende saker
Per Ragnar utredet opplegg for kjøp av ”Domene” og ”Hjemmesideplass”. 
Årsmøte vedtok at klubben går til anskaffelse av eget Domene.

Adresse ble som følger: trondelag-mc.net

Forslag om alternativ treffplass i stedet for Heia (1.onsdag hver mnd).
Det var også forslag om å ta en treffkveld  i tillegg til Heia.
Årsmøte ble enige om å fortsette som før på Heia.

På ”Lømsen Kroa” utenfor Følling arrangeres det Onsdagstreff 
hver uke fra kl. 1800.
Der er det bare å møte opp for de som har lyst og anledning.

Aktiviteter
Fellestur:  26.Juni      Inderøya rundt.. Oppmøte før avreise på Shell-Figga kl:11 00.
Fellestreff: E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).

Valg
Formann :        Svein Ola                   1 år   (gjenvalgt)
Nestformann:   Gunleif                       Ikke på valg
Kasserer:         Villy                              2 år  (gjenvalgt)
Sekretær:         Svein Erik                    Ikke på valg
Styresmedlem:Johan Birger          2 år  (gjenvalgt)
Valgkomité:     -Per Ragnar             2 år  (gjenvalgt)-                         
                              -Jonas                           Ikke på valg 
Revisor:            Terje                           2 år  (gjenvalgt)

Møtet tok slutt kl 18 00.

Sosialt samvær med Middag og Hyttekos.(trad)

Vennelig Hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær


Årsmelding fra styret for perioden MAI 2004-Mai 2005

Styret har perioden bestått av.

Leder                 Svein Ola Nagelhus
N-leder             Gunleif Forsbakk
Kasserer           Villy Skage
Sekretær           Svein Erik Forsbakk
Styremedlem   Johan Birger Hoås
Valgkomité       Per Ragnar Schjeldrup 
                              Jonas Forsbakk
Revisor              Terje Holmstrand

Klubben har 1/5-2005 27 medlemmer (17+10).

Styret har i perioden avholdt 1 styresmøte hos Forsbakk.

Onsdagstreffene, stort sett de samme som møte opp på Heia + det kommer noen fra andre klubber og det er jo kjekt.

Fellestur  Johan Birger møtte opp og kjørte begge turene, gull til han.

Ann Kristin og Jan Erik har vært ut en vinterdag ellers har vi deltatt på de sedvanlige treff. 

4 personer deltok på NMCU-årsmøte på Stjørdal + NMCU NT-årsmøte på Sprova i vinter.

Vår webside blir utmerket servet av Per Ragnar

Kort fortalt for TMC styre

Svein Ola Nagelhus

© TMC 2013