Referater 2003

Grong  20/5-03
Til Medlemmene i TMC
Referat fra årsmøtet på Heia 10/5-2003

Møtet startet kl:1700.

Tilstede var :Villy, Svein Ola ,Gunleif ,Johan Birger ,Bjørn ,Terje, Rune  og Svein Erik.

Svein Ola ble valgt til ordstyrer

Årsmeldinga for sesongen 02/03 ble lest opp av Svein Ola.

Medlemstallet i dag er 17 Medlemmer. 

Hjemmesiden  til TMC  har hatt mange treff.(over 9000 treff siden oppstart)

Webbsjefen gjør en kjempejobb med å oppdatere den jevnlig.  

PRS ønsker fortsatt Hjelp av dere med Bilder for å legge ut på Hjemmesiden.  Papirbilder,negativer og lysbilder  mottas med takk.
Returneres etter avtale.

Regnskap for 2002
I banken har vi pr. i dag stående ca.16.000,-                            
I år som tidligere år er Økonomien i klubben bra.
Revidert og funnet i orden av Revisor Jan Erik Edvardsen  9/5-03.

Innkommende saker
Det har kommet in forslag om å heve kontigenten fra kr 100,- til kr 125,-
Årsmøtet vedtok enstemmig at kontigenten fra og med 2004 , er kr 125,-

Fellestur /Mc-Treff
Søndag 15/6-03  Tosenfjorden rundt. Oppmøte ved Vertshuset Grong kl 10 00.
Nordover E6 til Svenningdal ,tar av retning Brønnøysund osv…

Søndag 10/8-03  Høyladet Kolvereid rundt. Oppmøte på Revyriket Gjestegård kl:10 00 Høylandet til Kolvereid,Abelvær Hofles ,Salsbruket  osv….

Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:
Norgestreffet ,Torghatt-treffet ,Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim.  

Alle oppfordres til å kjøre på Mc-Treff(Kjempetrivelig) !

Valg
Formann                            Svein Ola Nagelhus               (1 år)
Nestformann                    Gunleif  Forsbakk                 (1 år)
Kasserer                             Villy  Skage                              (2 år)
Sekretær                            Svein Erik Forsbakk             (2 år)
Styremedlem                   Johan Birger Hoås                (2 år)
Valgkomite                       Asbjørn Saksen                       (2 år)
                                              Bjørn Ness                                (1 år) 
Revisor                              Terje Holmstrand                  (2 år)

Møtet avsluttet kl: 18 00 

Nydelig middag med godt drikke etter møtet.

Vennlig hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk                                                
Sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN 5/2002 - 05/2003

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder: Svein Ola Nagelhus
N.Leder: Gunleif Forsbakk
Kasserer: Villy Skage
Sekretær: Svein Erik Forsbakk
Styremedlem: Per Ragnar Schjelderup
Valgkomite: Johan Birger Hoås og Erling Vik
Revisor: Jan Erik Edvardsen

Klubben har pr. 30.04.03 13+4=17 medlemmer totalt, en nedgang på 10 fra i fjor.

Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte,  05.02.03 Johan Birger

Onsdagstreffene. Max 14 - min 6 stk - snitt på 8,5.

Søndagstur til Småværet en blandet fornøyelse, regn og grusvei + maten gjør at vi 5 husker den turen.

Treff vi har deltatt på div. treff BMW - Salsbruket - Inderøy - Grindaheim osv.

Ingen på NMCU's årsmøte.

Johan Birger deltok på NMCU's kretsårsmøte på Gråmyra 01.03.2003

Klubben er 30 ÅR. Leder har laget 30  årslogo på skjortene...

Hjemmesida blir godt fulgt opp av Per Ragnar. Den blir oppdatert ca hver måned og 9127 har besøkt den siden starten.

Kort fortalt TMC Styre 

Svein Ola Nagelhus

© TMC 2013