Referater 2002

Grong  27/5-02
Referat fra årsmøtet på Heia 18/5-2002 

Møtet startet kl:1830 ,etter en Nydelig Middag.

Tilstede var :Villy, Svein Ola ,Gunleif ,Johan Birger ,Per Ragnar ,Erling  og Svein Erik.

Svein Ola ble valgt til ordstyrer

Årsmeldinga for sesongen 01/02 ble lest opp av Svein Ola.

Medlemstallet i dag er 27 Medlemmer.(17 Hoved og 10 Familiemedlemmer)

Webbsjæfen utfører fortsatt en utmerket Profilering  av Klubben Via Internet.

PRS ønsker fortsatt Hjelp av dere med Bilder for å legge ut på Hjemmesiden.  

Regnskap for 2001
I banken har vi pr. i dag stående ca.15.000,-                            
I år som tidligere år er Økonomien i klubben bra.
Revidert og funnet i orden av Revisor Jan Erik Edvardsen Mai 2001.

Innkommende saker
Klubben er fyller 30 år i 2003.I den anledning kom det inn forslag om å få laget T-skjorter
Med: TMC-logo 30 år.Svein Ola tok på seg å ordne dette.
Neste år blir det 10. året med Årsmøte på Heia.
I den anledning og Klubbens 30-års jubileum må vi gjøre noe Ekstra(Aktivitet).

Fellestur /Mc-Treff
16.juni  skal vi ha fellestur til Småværet(Jøssund)
Oppmøte på Sjøåsen  kl: 11.00. Hvis det er er nedbør i luften ,kjører   vi til Utvorda.
(Dette pga Grusveien til Jøssund.) 
Johan B foreslo at vi skal prøve å få til en fellestur på Frolfjellet i løpet av sesongen.
Der er det god mat og muligheter for overnatting.(Nærmere info senere) 

Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:
Torghatt-treffet ,Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim.  
Alle oppfordres til å kjøre på Mc-Treff(Kjempetrivelig) !

Valg
Formann                         Svein Ola Nagelhus                              (1 år)
Nestformann                Gunleif  Forsbakk                           IKKE PÅ VALG
Kasserer                         Villy  Skage                                        IKKE PÅ VALG
Sekretær                         Svein Erik Forsbakk                      IKKE PÅ VALG
Styremedlem                Per Ragnar Schjelderup                      (1 år)
Valgkomite                     Johan Birger Hoås og Erling Vik     (1 år)
Revisor                            Jan Erik Edvardsen

Møtet avsluttet kl: 1950

Vennlig hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk                                                
Sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN 5/01 - 05/02

Styret har i denne perioden bestått av:
Leder: Svein Ola Nagelhus
N.Leder: Gunleif Forsbakk
Kasserer: Villy Skage
Sekretær: Svein Erik Forsbakk
Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik
Valgkomite: Jan Erik Edvardsen og Asbjørn Saksen
Revisor: Jan Erik Edvardsen

Klubben har pr. 1/5 2002 27 medlemmer totalt -17 + 10.

Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte, hos meg.

Onsdags treffene, mai - okt. fra 5 til 13 stk.

Søndagstur til Utvorda 17/6. Flott vær - fin tur men dårlig deltagelse,
4 MC 5 voksne + 2 barn.

Treff vi har deltatt på div. treff BMW - Grindaheim osv.

NMCU årsmøte på Stjørda var Villy - Gunleif - Svein Erik

NMCU NT årsmøte 23/2-02 Johan Birger Hoås var der.

Hjemmeside . . .....

Kort fortalt TMC Styre 
Svein Ola Nagelhus

© TMC 2013