Referater 2001

Grong  20/5-01
Referat fra årsmøtet på Heia 12/5-2001

Møtet startet kl:1650

Tilstede var :Villy, Svein Ola, Jan Erik, Åsgeir med datter, Gunleif, Ann Kristin, Johan Birger, Jonas og Svein Erik.

Svein Ola ble valgt til ordstyrer

Årsmeldinga for sesongen 00/01 ble lest opp av Svein Ola.

Medlemstallet i dag er 35 Medlemmer.(18 Hoved og 17 Familiemedlemmer)

Per Ragnar ønsker fortsatt Hjelp av dere med Bilder for å legge ut på Hjemmesiden.  

Regnskap for 2000
I 2000 hadde Klubben et underskudd i regnskapet på ca.Kr:2000,-
I banken har vi pr. i dag stående ca.17.000,-            
I år som tidligere år er Økonomien i klubben bra.
Revidert og funnet i orden av Revisor Jan Erik Edvardsen Mai 2001.

Innkommende saker
Villy fremmet forslag om vi skulle endre ”STRUKTUREN” i klubben.
Med dette tenkte han på om vi skulle ha en Terminliste med aktiviteter .
Hvor enkeltmedlemmer står som asvarlig for hvert sitt punkt på denne Terminlisten.
Eller om vi skal fortsette som vi har gjort før.
Det var flertall for at vi skulle fortsette som før.

Vi trenger flere Kvinner som Medlemmer i klubben vår.

Vi skal prøve oss på Julebord i år (Svein Ola Tok på seg å ordne dette)

Nærmere informasjon kommer vedrørende Julebordet.

Fellestur /Mc-Treff
17.juni  skal vi ha fellestur til Utvorda 
Oppmøte på Sjøåsen  kl: 11.00 
Det har åpnet en ny Restaurant der som vi skal prøve ut.

Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:
Torghatt-treffet ,E45-treffet(Dorotea)  ,Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim. 
Alle oppfordres til å kjøre på Mc-Treff(Kjempetrivelig) !

Valg
Formann                           Svein Ola Nagelhus               (1 år)
Nestformann                   Gunleif  Forsbakk                  (2 år)
Kasserer                            Villy  Skage                               (2 år)
Sekretær                            Svein Erik Forsbakk             (2 år)
Styremedlem                   Åsgeir  Roaldsvik                   (1 år)
Valgkomite                       Jan Erik Edvartsen  og Asbjørn Saksen
Revisor                              Jan Erik Edvartsen

Møtet avsluttet kl: 1745

Etterpå ble det felles middag og tilslutt  festlig samvær i Hyttene .

Vennlig hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær


Årsmelding 2000/2001
Styret har I perioden 05/2000 – 05/2001 bestått av følgende:

Styret  
Leder :
Svein Ola Nagelhus
Nestleder:
Gunleif Forsbakk
Kasserer :
Villy Skage
Sekretær :
Svein Erik Forsbakk
Styresmedlem : Åsgeir Roaldsvik
Valgkomite  Jan Erik Edvardsen & Asbjørn Saksen
Revisor  Jan Erik Edvardsen

Klubben har pr. 1/5-01 ,35 medlemmer totalt(18 Hovedmedl. og 17 Familiemedl).

Aktiviteter
Styret har i perioden avholdt 1-ett ordinært styremøte
I tilegg er Telefonen blitt flittig brukt.. 
Onsdagstreff på Heia Mai – Oktober
Til dels bra oppmøte.

På fellestreffet 7/6 ,var det godlaget 20 stk. som møtte opp.

Fellestur Søndag 18,juni ble en Fiasko(Jøssund).
Villy og Svein Erik var de eneste som som var i vei.
Villy uttaler : ”Været var til dels VOLDSOMT”
De endte opp hos en av våre nye medlemmer i Flatanger på Kaffe & Kaker.

Vi har kjørt på diverse treff i løpet av sesongen.
Vi nevner : - Vårtreff i Olden Norsk Moto Guzzi klubb(Johan B & Bjørn N)

                   - Torghatt-treff +Bomtur til Korgen-treff  (Svein Erik)

                   - Svensk Moto Guzzi treff  i Borlenge (Johan B & Bjørn N)

                   - Bmw-Treff i Berlin (Per Ragnar & Svein Erik)

                   - Bom-treffet  v/Storuman (Asbjørn,Veiko,Per R og Svein E)

                   - Bmw-treff på Gjøvik (Gunleif,Svein E,Villy,Per R og Svein Voldset)

                   - Mini-Troll Rally Grindaheim (Svein Voldset,Svein E og Per R)

                   - Krystall-Rally  (Kald Cognac)  (Ann K & Jan E)

 Årsmøtet i NMCU i Stjørdal (Gunleif,Svein O,Villy og Svein E)

Kretsmøte i NMCU N-Trøndekag 09/2000 på Sandvollan (Villy)

Kretsmøte i NMCU N-Trøndelag i Januar 2001 (Villy)

For Styret i TMC
Svein Ola Nagelhus
Formann

© TMC 2013