Referater 2000

Referat fra årsmøtet på Heia 13/5-2000

Møtet startet kl:1715

Tilstede var: Villy, Svein Ola, Erling, Liv, Jan Erik, Åsgeir, Gunleif, Asbjørn, Ann Kristin, Johan Birger, Jan Ove, Jonas og Svein Erik.

Svein Ola ble valgt til ordstyrer

Årsmeldinga for sesongen 99/00 ble lest opp av Svein Ola.

Medlemstallet ligger på litt i underkant av 40 personer, stort og smått.

Hjemmesiden vår fungerer bra !

Vi har fått Nye medlemmer som oppdaget oss p.g.a. Hjemmesiden.

Per Ragnar ønsker fortsatt Hjelp av dere med Bilder for å legge ut på Hjemmesiden. 

 Regnskap for 1999
1999 hadde Klubben et overskudd i regnskapet på 600,-.
I banken har vi pr. i dag stående ca.18.000,-            
I år som tidligere år er Økonomien i klubben bra.
Revidert og funnet i orden av Revisor 7/5-00.

Innkommende saker
Det har kommet forslag  fra noen av våre  nye  medlemmer om å få til en felles tur, hvor de kan være kjentmenn. (se neste punkt)

Fellestur / Mc-Treff
18.juni  skal vi ha fellestur til Sætervika (Jøssund)
Oppmøte på Sjøåsen  kl: 10.00
Ta med Mat og Drikke ev. Kaffekjele.

Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:
Torghatt-treffet , Fjelltreffet , Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim. 

Alle oppfordres til å kjøre på Mc-Treff (Kjempetrivelig) !

Valg
Formann            Svein Ola Nagelhus        VALGT 1 år
Nestformann   Gunleif  Forsbakk            IKKE PÅ VALG
Kasserer             Villy  Skage                        IKKE PÅ VALG
Sekretær            Svein Erik Forsbakk       IKKE PÅ VALG
Styremedlem    Åsgeir  Roaldsvik            VALGT 1 år
Valgkomite        Jan Erik Edvartsen  Asbjørn Saksen
Revisor               Jan Erik Edvartsen

Møtet avsluttet kl: 1810

Etterpå ble det felles middag og til slutt  festlig samvær i Hyttene .

Vennlig hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk
Sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN 5/99 - 05/00

Styret har i denne perioden bestått av:
Leder: Svein Ola Nagelhus
N.Leder: Gunleif Forsbakk
Sekretær: Svein Erik Forsbakk
Kasserer: Villy Skage
Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik

Øvrige tillitsvalgte har vært:
Leder valgkomiteen: Per Ragnar Schjelderup
Medlem i valgkomiteen: Jan Edvardsen
Revisor: Jan Edvardsen

Klubben har pr. april - 00 19 medlemmer + 17 familiemedlemmer. 36 medlemmer i alt.

AKTIVITETER:
Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte + noen arbeids/ kaffe møtert.
Ut over dette holdt kontakt pr. telefon.

Onsdags treffene:
Mai-Okt. Dårlig oppmøte - fra 5 til 8 personer.

Fellestreffet med de andre klubbene på Heia var meget dårlig, kun 5 møtte.

Fellesturer til Utvorda den 20/6 var en fiasko, kun Villy og Per Ragnar som kjørte hver for seg og møttes på Sjøåsen.

Vanskelig med oppslutning om felles aktiviteter.

Per Ragnar har gjort en god jobb med vår hjemmeside på nettet, med teller og fin layout.

Treff:
Deltok på forskjellige treff. Vennesund - BMW - Grindaheim osv.

Møter:

Deltok ikke på NMCU årsmøte i fjor.

Dette kort fortalt.

For TMC's styre
Svein Ola Nagelhus /s/.

© TMC 2013