Referater 1999

Referat fra årsmøtet på Heia 15/5-99

Møtet startet kl:1630.

Tilstede var ;Villy, Svein Ola, Per Ragnar, Erling, Jan Erik, Åsgeir, Gunleif og Svein Erik.

Formannen leste årsmeldingen for 1998

Regnskap for 1998
Regnskapet for 1998 hadde et lite underskudd (ca.kr: -500). Dette skyldtes at vi på årsmøtet i fjor feiret 25-års jubileum.
Beholdningen i kasse og bank p.r. 15/5-99 er ca. 19.000,-
Så økonomien i TMC må betegnes som bra.

Innkommende saker
Per Ragnar, vår "Webmaster" har hatt en del utlegg i forbindelse med Hjemmesiden.
Årsmøtet bestemte at Per Ragnar får refundert kr: 700,- , for sine utlegg.

Det ble ytret ønske om at vår Hjemmeside burde ha synlige "Tellere".

Dette for at de besøkende skal se hvor mange som har besøkt siden.
Telleren er nå synlig nederst til venstre på Hovedsiden.

Per Ragnar ønsker "Bilder" fra Mc-treff og Turer, som medlemmene her deltatt på.

I tillegg hvis dere har en historie fra en fin ferietur eller et artig treff, så send den til vår Webmaster. 

Fellestur /Mc-Treff
Det ble tatt opp hvordan vi skal få til mer oppslutning rundt fellesturene.
20.juni skal vi ha fellestur til Utvorda. Oppmøte på Sjøåsen kl: 1130 .

Disse treffene har vi tenkt som fellestreff:
Torghatt-treffet , Fjelltreffet , Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim.

Valg
Formann             Svein Ola Nagelhus            (1 år)
Nestformann    Gunleif Forsbakk                 (2 år)
Kasserer             Villy Skage                              (2 år)
Sekretær             Svein Erik Forsbakk           (2 år)
Styremedlem   Åsgeir Roaldsvik                   (1 år)
Valgkomite       Per Ragnar Schjelderup og Jan Erik Edvartsen 
Revisor              Jan Erik Edvartsen

Møtet avsluttet kl: 1730 .

Etterpå ble det felles middag og til slutt festlig samvær i Hyttene .

Vennlig hilsen for Styret i TMC
Svein Erik Forsbakk 
Sekretær


Årsmelding fra styre for perioden 5/98-5/99

Styret har i denne periode bestått av:
Leder: Svein Ola Nagelhus 
N.leder: Gunnleif Forsbakk 
Sekretær: Villy Skage 
Kasserer: Villy Skage 
Styremedlem: Asgeir Roaldsvik

Øvrige tillitsvalgte har vart:
Leder i valgkomiteen: Per Ragnar Schjelderup 
Medlem i valgkomiteen: Svein Erik Forsbakk 
Revisor: Judith Holand

Kubben har pr. april-99 16 medlemmer + 14 familiemedlemmer. 30 medlemmer i alt.

AKTIVITETER:
Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte + noen arbeids/kaffe møter. Ut over dette holdt god kontakt pr. telefon.

Onsdags treffene:
Stort sett bra oppmøte. Fra 1 til 11 personer.

Fellestreffet med de andre klubbene på Heia 4/6 var meget vellykket. 40 personer.

Fellesturen Grong Skorovatn Røyrvik var kjempebra for de som deltok. Nydelig vær hadde Åsgeir Villy Svein Ola og Berit. Synd så få møtte.

Per Ragnar har laget en meget bra hjemmeside, så nå  er vi nettet. Bra jobba per Ragnar.

Treff: 
Deltok på forskjellige treff.

Møter: 
Deltok på NMCUs årsmøte på Sandmoen utenfor Trondheim, Villy. 
Villy er med på møtene til NMCU Nord Trøndelag.

Dette kort fortalt

For TMC's styre
Svein Ola Nagelhus /s/.

© TMC 2013