Heia-årsmøter-2019 StempelKlubbe

Formannen klubber til igjen . .© TMC 2013